EI - Zakład Izolacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Nadaczny J., Zubielik P.

Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana  generatora w trybie on-line i off-line

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 10, 160-163