Oferta

Zakład Izolacji oferuje usługi dla energetyki i przemysłu elektromaszynowego w zakresie:

  • badania i oceny układów izolacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych wysokonapięciowych oraz ich elementów,
  • prowadzenia stałej opieki diagnostycznej izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn wirujących, gwarantującej bezawaryjną eksploatację,
  • prowadzenia nadzorów technologicznych w czasie produkcji, modernizacji i remontu maszyn synchronicznych dużej mocy,
  • opracowania nowych technologii produkcji wysokonapięciowych układów izolacyjnych wirujących maszyn elektrycznych,
  • badania materiałów elektroizolacyjnych,
  • badania wpływu narażeń elektrycznych, termicznych i mechanicznych na stan izolacji,
  • wytwarzania materiałów na powłoki przeciwjarzeniowe w maszynach elektrycznych wysokiego napięcia - lakierów, taśm przewodzących i półprzewodzących.