Informacja ogólna

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej wykonuje prace badawczo-rozwojowe oraz ekspertyzy dla potrzeb sektora energetycznego i innych instytucji związane z oddziaływaniem urządzeń elektrycznych i radiokomunikacyjnych na środowisko oraz z diagnostyką ograniczników przepięć wysokiego napięcia.

Pracownia wykonuje badania i pomiary pola elektromagnetycznego EMF i hałasu, tworzy analizy i opracowania, realizuje usługi ekspertyzy oraz wydaje opinie i zalecenia w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Pracownia wykonuje badania diagnostyczne ograniczników przepięć, badania natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku oraz na stanowiskach pracy, badania poziomu hałasu w budynkach, w otoczeniu urządzeń generujących hałas (metoda referencyjna w środowisku) oraz poziomu mocy akustycznej urządzeń generujących hałas.

W Pracowni opracowywane są raporty i prognozy oddziaływania na środowisko obiektów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, ekspertyzy techniczne w zakresie usytuowania zabudowy w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych, doboru ograniczników oraz poświadczenia ich własności technicznych.

Pracownia jest laboratorium badawczym wykonującym głównie badania poza swoją siedzibą.

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 i jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji od 1.12.1999 roku (nr akredytacji AB 252).

Badania i obiekty:
Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania
Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne)
- - - -
Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe

Pracownia zatrudnia 2 osoby będące pracownikami naukowymi. Zespół Pracowni posiada długoletnie doświadczenie w zakresie oddziaływań środowiskowych urządzeń elektrycznych i radiokomunikacyjnych oraz ochrony przeciwprzepięciowej.

Kierownikiem Pracowni jest mgr inż. Hubert Śmietanka.