Oferta

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej wykonuje między innymi badania:

 • diagnostyczne ograniczników przepięć,
 • pól elektromagnetycznych w zakresie od 0 Hz do 60 GHz w środowisku oraz na stanowiskach pracy,
 • poziomu hałasu w budynkach oraz w otoczeniu urządzeń generujących hałas (metoda referencyjna w środowisku),
 • poziomu mocy akustycznej urządzeń generujących hałas,
 • prądów upływnościowych, siatek uziemiających i prądów indukowanych na stacjach elektroenergetycznych,
 • napięć krokowych i dotykowych w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych.

Pracownia oferuje:

 • mierniki natężenia pola elektrycznego typu CMP-1 i CMP-7
 • zintegrowane mierniki natężenia pola elektrycznego typu ZCMP-1
 • analizatory prądu upływu typu APPU – 02
 • alfanumeryczne analizatory prądu upływu typu APPU – 03

Pracownia wykonuje następujące opracowania:

 • raporty oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • ekspertyzy techniczne dotyczące usytuowania zabudowy i infrastruktury w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych,
 • analizy dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej, doboru i diagnostyki ograniczników przepięć oraz analiz przyczyn awarii,
 • analizy wyników badań i własności technicznych urządzeń przeznaczonych do instalowania w sieciach elektroenergetycznych w Polsce w celu wydania dokumentu POŚWIADCZENIE (na podstawie upoważnienia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, znak DE-3/10/3494/94 z dnia 24 października 1994 r. i Ministerstwa Gospodarki i Pracy, znak DIN-IV-077-1-HM/04 z dnia 10 maja 2004 r.).