Informacja ogólna

Laboratorium Wielkoprądowe prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie urządzeń i osprzętu wysokiego, średniego i niskiego napięcia na potrzeby sektora elektroenergetycznego. Prowadzone prace obejmują w szczególności badania rozdzielnic, stacji transformatorowych, uziemiaczy, łączników, osprzętu kablowego i innych elementów i urządzeń sieci energetycznych.

Laboratorium jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych) stowarzyszonego z EUROLAB (Europejską Organizacją Laboratoriów Badawczych).

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 323 w zakresie badań elektrycznych i mechanicznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego oraz urządzeń elektroenergetycznych. Laboratorium posiada wdrożyny system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEC:17025:2005

 Kierownik Laboratorium  mgr inż. Maciej Owsiński