Oferta

W Laboratorium Wielkoprądowym wykonywane są następujące badania:

 • badania typu: - rozdzielnic niskiego napięcia i kablowych rozdzielnic szafowych nn; - rozdzielnic i złączy kablowych SN; - prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn; - uziemiaczy przenośnych i uziomów; - łączników SN i nn; - zestawów rozłączników z bezpiecznikami WN i nn; - podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników WN i nn; - przekładników prądowych.
 • badania osprzętu kablowego 1 kV, 30 kV;
 • badania osprzętu do linii napowietrznych izolowanych 1 kV, 20 kV;
 • badania szynoprzewodów i mostów szynowych wn i nn;
 • badania nagrzewania transformatorów rozdzielczych;
 • badania osprzętu do linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych wn i nn;
 • badania elektromechaniczne i eksploatacyjne aparatury rozdzielczej i osprzętu;
 • badania przewodów do linii napowietrznych i przewodów światłowodowych;
 • badania odporności obudowy rozdzielnic i złączy niskiego napięcia na działanie łuku elektrycznego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.

Ponadto w laboratorium prowadzone są prace w zakresie:

 • wydawania opinii technicznych dla aparatów i urządzeń elektroenergetycznych na zgodność z wymaganiami norm i przepisów obowiązujących w kraju w celu potwierdzenia ich przydatności do instalowania w krajowych przedsiębiorstwach elektroenergetycznych,
 • doboru aparatury rozdzielczej, ustalania wymagań technicznych, oceny właściwości eksploatacyjnych oraz oceny wyników badań typu aparatów i urządzeń elektroenergetycznych nn, SN i WN,
 • oceny kompletności, rozruchu oraz diagnostyki stacji prób przewidzianych do badań wyrobu w zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych.