Oferta

Zakład Wysokich Napięćoferuje:

  • Badania w zakresie akredytacji napięciem udarowym i przemiennym oraz pomiary zakłóceń radioelektrycznych izolatorów, łańcuchów izolatorów, stacji rozdzielczych, aparatury łączeniowej, przekładników prądowych i napięciowych, transformatorów, odgromników, ograniczników przepięć, kabli i osprzętu kablowego, osprzętu linii napowietrznych i stacji oraz sprzętu BHP
  • Pomiar wyładowań niezupełnych
  • Badania mechaniczne i zabrudzeniowe izolatorów
  • Badania poza zakresem akredytacji, zgodne z oczekiwaniem zleceniodawcy (np. próby konstruktorskie, próby wg. norm GOST)
  • Ekspertyzy dot. oceny wyników badań izolatorów, przewodów OPGW i systemów kablowych do wydania certyfikatów zgodności
  • Konsultacje dot. zagadnień wysokonapięciowych
  • Wdrażanie monterów do prac pod napięciem do 400kV
  • Wynajem hali najwyższych napięć

 

Cennik badań sprzętu BHP