MBM - Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Grodzicki J., Maternicki M., Romaniuk K., Rusiniak M.

Diagnostyka rurociągów pracujących w warunkach pełzania powyżej obliczeniowego czasu eksploatacji

Referat wygłoszony na Konferencji PIRE’2007 w Ustroniu Śląskim. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów Instytutu Energetyki, 2007 r.
2

Maternicki M., Grodzicki J, Romaniuk K., Rusiniak M.

Niejednorodność materiału rur ze stali P91 na podstawie wyników badań Instytutu Energetyki

Energetyka 9/2016, 535-538
3

Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K.,, Rusiniak M.

Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału

Rynek Energii, 2021, 155, 4, 70-74
4

Rusiniak M., Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K.

Praktyczna ocena stanu technicznego elementów kotłów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w oparciu o doświadczenia Instytutu Energetyki

Referat wygłoszony na konferencji UDT w Szklarskiej Porębie, maj 2012. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn
5

Rusiniak M., Romaniuk K., Grodzicki J, Maternicki M., Ginalski J.

Ocena sprawności działania stałosiłowych zawieszeń rurociągów energetycznych po wieloletniej eksploatacji

Energetyka 9/2016, 539-541