Certyfikaty/akredytacje

Świadectwo Urzędu Dozoru Technicznego Uznania Laboratorium

Nr Świadectwa Uznania LBU-064/27-20

Świadectwo Uznania Laboratorium ważne od 04.05.2020 r. (kontynuacja uznania laboratorium nr L-II-162/27 z dnia 15.03.2001 r.)

Data ważności świadectwa: 03.05.2022 r.

Zakres metod badawczych objętych uznaniem

  •  próba rozciągania metali
  •  próba udarności metali
  •  pomiary twardości metali
  •  badania metalograficzne
  •  próba pełzania metali
  •  badania tensometryczne
  •  badania ultradźwiękowe