Oferta

Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów oferuje usługi w zakresie:

 • badań materiałoznawczych,
 • diagnostyki materiałowej i wytrzymałościowej rurociągów, powierzchni ogrzewalnych, komór przegrzewaczy, walczaków,
 • przeglądów, napraw, regulacji i modernizacji systemów zamocowań.

W szczególności Zakład oferuje:

 • badania strukturalne metodą mikroskopii skaningowej i świetlnej – badania metalograficzne metodą replik oraz na próbkach,
 • pomiary twardości,
 • pomiary geometryczne,
 • badania zużycia korozyjnego i erozyjnego,
 • badania własności mechanicznych materiałów,
 • badania odkształceń i naprężeń metodami tensometrii oporowej,
 • diagnostykę systemów zamocowań,
 • obliczenia wytrzymałościowe rurociągów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (TRIFLEX, AutoPIPE, VVD)
 • ocenę stopnia wyczerpania trwałości eksploatacyjnej materiału urządzeń energetycznych i prognozowanie okresu dalszej bezpiecznej eksploatacji,
 • opracowywanie programów diagnostycznych urządzeń energetycznych, m.in. długo eksploatowanych rurociągów energetycznych,
 • badania poawaryjne.