Kontakt

Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów
02-981 Warszawa
ul. Augustówka 36
Sekretariat: pok. 221
tel./fax: 22 642 83 79

Kierownik Zakładu
Mgr inż. Marek Rusiniak
Tel. kom. 602 440 442
marek.rusiniak@ien.com.pl