CENERG - Centrum Integracji Badań Energetycznych

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kaska M., Sławiński A., Świercz A.

Badania materiałowe dla energetyki w świetle dokumentów programowych UE i inicjatyw europejskich

Energetyka 4/2019, 277-294
2

Kaska M., Sławiński A., Świercz A.

Kierunki rozwoju badań naukowych w obszarze bioenergetyki w Europie w świetle dokumentów i inicjatyw Unii Europejskiej

Energetyka 4/2016, 193-207
3

Kaska M., Sławiński A., Świercz A.

Kierunki rozwoju badań w zakresie Smart Cities w świetle dokumentów programowych i inicjatyw Unii Europejskiej

Energetyka 9/2017, 571-583
4

Łabinowicz K., Bujalski W.

Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych

Rynek Energii 2015, 6, 15-21
5

Łabinowicz K., Parczewski Z.,

Sieci inteligentne w Polsce –opłacalne czy nie? (Perspektywa odbiorcy energii)

Artykuł opublikowany w Materiałach problemowych portalu CIRE (www.cire.pl), 2013
6

Łabinowicz K., Parczewski Z., Umer A.

Analysis and evaluation of the EU member states development coherence– selected social and economic aspects (2000- 2012 period)

Rynek Energii, 2016/1, 109-115,
7

Parczewski Z.

Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
8

Parczewski Z., Sławiński A.

Efektywność ekonomiczna energooszczędnych przedsięwzięć w Polsce – ocena z wykorzystaniem modelu EFEN-IEn

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 2, 44-45
9

Skonieczna M.

Co nowego w dziedzinie sztucznej fotosyntezy?

Urządzenia dla energetyki, 6/2012, 73-74
10

Sławiński A.

Badania i rozwój technologii energetycznych w nowym programie ramowym Unii Europejskiej Horizon 2020

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 8, 5-7
11

Sławiński A.

Centrum Badań i Rozwoju Zrównoważonych Technologii Energetycznych SENERES

Urządzenia dla Energetyki, 3/2011, 64-65
12

Sławiński A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2012

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63226-16-9
13

Sławiński A.

Priorytety tematyczne badań energetycznych na lata 2016-2017 programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej

Urządzenia dla Energetyki, nr 2/2015 (85), str. 6-7
14

Sławiński A.

Rola Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG i projektów europejskich w rozwoju działalności badawczej Instytutu Energetyki

Urządzenia dla Energetyki, 6/2010, str. 51
15

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2013

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
16

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2014

Wydawnistwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63226-40-4
17

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2015

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63226-02-2