Oferta

CENERG oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego w konkursach na międzynarodowe projekty badawczo-wdrożeniowe i wspomagające we wszystkich obszarach tematycznych w ramach następujących programów:

  • Program HORIZON 2020
  • Program Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS)

Oferta obejmuje:

  • pomoc w przygotowaniu koncepcji projektu zgodnej z wymaganiami konkursu,
  • pomoc w poszukiwaniu i doborze partnerów konsorcjum projektowego (zwykle w projektach międzynarodowych konsorcjum musi składać się z co najmniej z trzech partnerów z trzech różnych krajów),
  • napisanie pełnego wniosku projektowego,
  • pomoc w zarządzaniu projektem w przypadku otrzymania dofinansowania z EU.

CENERG organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące przygotowania, realizacji i zarządzania międzynarodowymi projektami badawczo-wdrożeniowymi, a także konkretnych zagadnień w zakresie nowych technologii energetycznych (informacja o wydarzeniach na stronie internetowej CENERG http://www.cenerg.ien.com.pl).

CENERG oferuje możliwość (nieodpłatnego) umieszczania otrzymanych od użytkowników informacji na stronie internetowej http://www.cenerg.ien.com.pl:

  • o rezultatach prowadzonych badań  i projektów dotyczących nowych technologii energetycznych,
  • o organizowanych wydarzeniach (konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach itp.) związanych z badaniami energetycznymi,
  • o oferowanych przez użytkowników strony usługach i produktach w zakresie nowych technologii energetycznych.

CENERG oferuje także przygotowanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin.