Kontakt

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Marta Kabacińska

01-330 Warszawa, Mory 8

Tel. (22) 3451-243,

       (22) 836 75 58

marta.kabacinska@ien.com.pl