OC - Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
41

Mitchell-Williams T.B., Tomov R.I., Saadabadi S.A., Krauz M., Aravind P.V., Glowacki B.A., Kumar R.V.

Infiltration of commercially available, anode supported SOFC’s via inkjet printing

Mater Renew Sustain Energy, 2017, 6:12, 1-9, DOI 10.1007/s40243-017-0096-2
42

Molenda J., Kupecki J., Baron R., Blesznowski M., Brus G., Brylewski T., Bucko M., Chmielowiec J., Cwieka K., Gazda M., Gil A., Jasinski P., Jaworski Z., Karczewski J., Kawalec M., Kluczowski R., Krauz M., Krok F., Lukasik B., Malys M., Mazur A., Mielewczyk-Gryn A., Milewski J., Molin S., Mordarski G., Mosialek M., Motylinski K., Naumovich E., Nowak P., Pasciak G., Pianko-Oprych P., Pomykalska D., Rekas M., Sciazko A., Swierczek K., Szmyd J., Wachowski S., Wejrzanowski T., Wrobel W., Zagorski K., Zajac W., Zurawska A.

Status report on high temperature fuel cells in Poland - recent advances and achievements

International Journal of Hydrogen Energy 2017, 42, 7) 4366-4403, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.12.087, (IF 3.313)
43

Molenda J., Kupecki J., Baron R., Blesznowski M., Brus G., Brylewski T., Bucko M., Chmielowiec J., Cwieka K., Gazda M., Gil A., Jasinski P., Jaworski Z., Karczewski J., Kawalec M., Kluczowski R., Krauz M., Krok F., Lukasik B., Malys M., Mazur A., Mielewczyk-Gryn A., Milewski J., Molin S., Mordarski G., Mosialek M., Motylinski K., Naumovich E., Nowak P., Pasciak G., Pianko-Oprych P., Pomykalska D., Rekas M., Sciazko A., Swierczek K., Szmyd J., Wachowski S., Wejrzanowski T., Wrobel W., Zagorski K., Zajac W., Zurawska A.

Status report on high temperature fuel cells in Poland - recent advances and achievements

Proceedings of 7th World Hydrogen Technology Convention (WHTC 2017) (Bouzek K., ed.), Prague, Czech Republic, 9-12 VII 2017 ISBN: 978-80-906655-4-5, pp. 129.
44

Tomov R. I, Dudek M., Hopkins S. C., Krauz M., Wang H., Wang C., Shi Y., Tomczyk P., Glowacki B. A.

Inkjet Printing of Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell Components

ECS Transactions, 2013, 57, 1359-1369
45

Tomov R.I., Duncan R., Krauz M., Kumar R.V.,  Glowacki B.A.

Inkjet printing and inkjet infiltration of functional coatings for SOFCs fabrication

E3S Web of Conferences 10, 00098 (2016) 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
46

Tomov R.I., Krauz M., Jewulski J., Hopkins S. C., Kluczowski R., Glowacka D. M., Glowacki B.A.

Direct ceramic inkjet printing of yttria-stabilized zirconia electrolyte layers for anode-supported solid oxide fuel cells

J. Power Sources 195 (21), 7160–7167 (2010)
47

Trzepieciński T., Gromada M.

Characterization of mechanical properties of barium titanate ceramics with different grain sizes

Materials Science-Poland, 2018, 36, 1, 151-156
48

Trzepieciński T., Ryzińska G., Biglar M., Gromada M.

Ceramics International, 2017, 43, 3, 3259-3266
49

Trzepieciński T., Ryzińska G., Gromada M., Biglar M.

3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites

Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38, 8, 2911-2919
50

Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.

Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy

Mechanik, 2013, 8-9, 417-423