Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Nowak R., Gromada M., Blok Z., Krauz M., Kluczowski R., Grabowy M. Urządzenie do separacji tlenu z powietrza atmosferycznego Patent RP 2017 228767
2 Blok, Z., Nowak R., Gromada M., Trawczyński J. Sposób odpowietrzania masy ceramicznej Patent RP - wygasł 2016 224924
3 Blok, Z., Kluczkowski R., Świeca A., Trawczyński J. Ustnik do formowania monolitów kanalikowych Patent RP - wygasł 2016 224373
4 Nowak R., Gromada M., Kawalec M., Świder J. Urządzenie do wytwarzania proszków i granulatów związków chemicznych o strukturze perowskitów metodą spray-pyrolysis Zgłoszenie patentowe RP 2014 408685
5 Nowak M., Kluczowski R., Kawalec M., Blok Z., Świder J.,Krauz M. Stos wysokotemperaturowych ogniw paliwowowych do wytwarzania energii elektrycznej Zgłoszenie patentowe RP 2014 410231