OTC - Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bogusławski G., Galińska B., Kopania J.

Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji: prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, oai:cybra.lodz.pl:15078, ISBN 978-83-7283-871-1
2

Bogusławski G., Kopania J., Karczewski J.

Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych - tłumiki wydmuchu pary

Rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 - Advances In Acoustics”, pod red. dr hab. inż. Dariusza Bismora, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Gliwice 2017, ISBN 978-83-921663-7-5, str. 623-634
3

Karczewski J., Pawlak M.

Elektrohydrauliczny regulator turbiny TK-120

Energetyka, 2013, 8, 609-614
4

Karczewski J., Pawlak M.

New structure of governor electrohydraulic power which meets the requirements of the implemented lfc-system

Acta Energetica, 2014, 1/18, 126-135
5

Karczewski J., Pawlak M., Pryczek W., Stanisławczyk P.,

Uzdatnianie biogazu dla elektrowni biogazowej zainstalowanej na wysypisku odpadów komunalnych

Cieplne Maszyny Przepływowe Turbomachinery, 2013, 143, 97-104.
6

Karczewski J., Pawlak M.

Weryfikacja poprawności działania elektrohydraulicznego regulatora mocy turbiny kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 1, 34-37
7

Karczewski J., Szuman P.

Praca turbozespołu w regulacji systemu elektroenergetycznego

Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2017, 9, 108-118
8

Karczewski J., Szuman P.

Optymalizacja pracy bloku energetycznego na podstawie badań symulacyjnych różnych konfiguracji układów automatyki

Prace Instytutu Elektrotechniki, 2015, 270, 141-152
9

Karczewski J., Szuman P.,

Praca bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego - badania symulacyjne i obiektowe

Energetyka, 2017, 2, 89-95
10

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja pracy różnych konfiguracji układów regulacji bloków energetycznych

Elektronika, 2015, 12, 28-33
11

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

Elektronika, 11/2018, 26-33, DOI: 10.15199/13.2018.11. 6, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
12

Karczewski J.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a komercjalizacja wyników badań naukowych - podsumowanie

Rozdział w monografii "Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, str. 134-156, ISBN 978-83-7283-871-1
13

Karczewski, J.  Szuman, P.  Wąsik, P. 

Sterowanie serwomotorów zaworów regulacyjnych turbiny za pomocą elektrohydraulicznego regulatora mocy czynnej

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 11, 46-49
14

Szuman P., Wąsik P.

Modernizacja konstrukcji serwomotorów z wykorzystaniem komputerowego modelowania i symulacji pracy układów hydraulicznych oraz układów sterowania

Hydraulika i Pneumatyka, 2013, 4, 11-15