OTGiS - Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Sadowska M.

Ocena zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych na pokrycia ochronne i dekoracyjne grzejników centralnego ogrzewania

Energetyka 2/2017, 96-103