Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Artykuł naukowy w Przeglądzie Elektrotechnicznym

2020 / 08 / 11

W Przeglądzie Elektrotechnicznym (nr 04/2020) został opublikowany artykuł naukowy, którego współautorem jest Maciej Owsiński, naukowiec z Instytutu Energetyki, kierownik Laboratorium Wielkoprądowego. Artykuł zatytułowany jest "Wybór rodzaju wymuszenia a wyniki symulacji pola elektrycznego w głowicy kablowej SN".

Artykuł omawia wpływ zadanego wymuszenia na różnice w wynikach symulacji pola elektrycznego w termokurczliwej głowicy kablowej średniego napięcia z najbardziej prawdopodobnymi błędami montażu. Przyjęto dwa rodzaje wymuszenia napięciowego jako warunek brzegowy w modelu bazującym na konstrukcji rzeczywistej głowicy. Pierwszym było typowe wymuszenie elektrostatyczne, a drugiem wymuszenie napięcia przemiennego. Oba zostały zastosowane dla osprzętu kablowego z wybranymi błędami montażu. Uwzględnienie wpływu typu wymuszenia sugeruje, że w przypadku osprzętu kablowego symulacja pola z zastosowaniem wyłącznie elektrostatyki prowadzi do nierzeczywistych wyników oraz błędnego wnioskowania co do lokalizacji stref o największych naprężeniach elektrycznych.

Słowa kluczowe: głowica kablowa, symulacja numeryczna, rozkład pola elektrycznego, błąd montażu

Autorzy: Maciej Ciuba , Michał Wojciechowski , Maciej Owsiński , Michał Borecki

Tytuł: Wybór rodzaju wymuszenia a wyniki symulacji pola elektrycznego w głowicy kablowej SN


Link do artykułu (pdf)

Wróć