Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Badania akustyczne grodzic z PVC

2022 / 06 / 24

W wysoko punktowanym czasopiśmie Applied Sciences (IF 2.679) ukazał się artykuł naukowy pt. "The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound" prezentujący wyniki badań akustycznych grodzic z PVC. Współautorami publikacji są pracownicy Oddziału Techniki Cieplej w Łodzi Instytutu Energetyki: mgr inż. Kamil Wójciak i mgr inż. Patryk Gaj.

Metodami doświadczalnymi i teoretycznymi zbadano absorbcję i izolacyjność akustyczną grodzic z PVC. W badaniach uwzględniono związek między rozmiarem panelu, grubością, stratą transmisji i absorpcją. Zmierzono izolacyjność i pochłanianie w pomieszczeniach pogłosowych zgodnie z normami ISO. Model teoretyczny Hansena został również wykorzystany do prognozowania strat transmisji.

Artykuł należy do wydania specjalnego Selected Papers from the 13th International Conference on Automotive Safety 2022.

Kopania J.M., Zakrzewicz W., Kubiak P., Mrowicki A., Głogowski M., Gralewski J., Bogusławski G., Wójciak K., Gaj P., The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound, Applied Sciences (ISSN 2076-3417) vol. 12 No. 11 (2022), DOI: https://doi.org/10.3390/app12115732

Wróć