Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Decyzja o przyznaniu kategorii naukowej

2022 / 07 / 28

Z przyjemnością informuję, że w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej, obejmującej lata 2017-2021, Minister Edukacji i Nauki decyzją nr 124/209/2022 z dnia 24 lipca b.r. przyznał Instytutowi Energetyki kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uzyskanie kategorii B+ jest dowodem uznania dla osiągnięć naukowych Instytutu, który działa w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej i niezależnie od prac badawczo-rozwojowych jest zobligowany do uzyskania dodatniego wyniku finansowego. Jest to równocześnie świadectwem docenienia znaczenia Instytutu dla funkcjonowania gospodarki i państwa.

Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim pracownikom Instytutu, którzy wnieśli wkład do tego osiągnięcia. Jest to nasz wspólny sukces i wspólna satysfakcja. W szczególności dziękuję Panu dr inż. Andrzejowi Sławińskiemu, Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju, za wielkie zaangażowanie osobiste w koordynację przedsięwzięć ewaluacyjnych ze strony Instytutu i sprawne kierowanie tym procesem.

Sukces cieszy, ale także zobowiązuje. Jestem przekonany, że będziemy w stanie utrzymać uzyskaną wysoką kategorię naukową w przyszłości.

Tomasz Gałka

Dyrektor Instytutu Energetyki

Wróć