Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Dr inż. Jakub Kupecki otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 04 / 06

W dniu 26 marca 2019 Rada Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej nadała dr. inż. Jakubowi Kupeckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie energetyka.

Dr hab. inż. Jakub Kupecki jest kierownikiem Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE). W Instytucie Energetyki pracuje od roku 2011. Ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW oraz The School for Renewable Energy Science, Uniwersytet Islandzki oraz Uniwersytet w Akureyri (Islandia). W 2013 uzyskał dyplom Szkoly Biznesu im. W. Haasa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2014 na Wydziale MEiL PW.

Jest autorem ponad 60 publikacji, w tym 3 monografii, oraz ponad 60 wystąpień konferencyjnych w USA, Azji, Europie i w kraju. Uczestniczył w stażach badawczych w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie, w tym National Fuel Cell Resarch Center, University of California, Irvine (USA), Rolls-Royce Fuel Cell Systems UTC/Uniwersytet w Genui, Politechnico di Torino, Colorado Fuell Cell Center (USA) oraz TU Delft (Holandia). Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Głównym obszarem zainteresowań dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego są stałotelenkowe ogniwa elektrochemiczne (SOC), w szczególności problemy modelowania matematycznego i symulacji numerycznych oraz eksperymentalnych technik badawczych dla potrzeb układów energetycznych.

Serdecznie gratulujemy nowemu doktorowi habilitowanemu!

Wróć