Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Dr inż. Przemysław Sul nowym kierownikiem Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej IEn

2018 / 04 / 12

Dnia 9 kwietnia 2018 dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, powołał na stanowisko kierownika Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej Instytutu Energetyki w Warszawie dr. inż. Przemysława Sula, dotychczasowego zastępcę kierownika Laboratorium Wielkoprądowego (EWP). Jednocześnie dyrektor Instytutu odwołał z tego stanowiska dr. hab. inż. Jerzego Przybysza, prof. IEn, przenosząc go do Zespołu Ekspertów DZE-1.

Dr inż. Przemysław Sul jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – specjalność inżynieria wysokonapięciowa. Od roku 2005 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Politechniki Warszawskiej prowadząc wykłady i ćwiczenia z Techniki Wysokich Napięć oraz z Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej. W roku 2013 na Politechnice Warszawskiej obronił pracę doktorską pt. „Analiza numeryczna rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów chronionych w fazie poprzedzającej wyładowanie piorunowe”. Od roku 2013 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych PW.

Jest specjalistą w zakresie analizy i modelowania pól elektrycznych, pomiarów i rejestracji prądów udarowych, badań sprzętu elektroenergetycznego (w tym ograniczników przepięć), a także analizy, modelowania i symulacji zjawisk piorunowych (problemów ochrony odgromowej).

W latach 2005 – 2013 odbył szereg szkoleń w zakresie efektywności energetycznej i kompensacji mocy biernej oraz związanych z programowaniem, obsługą specjalistycznej aparatury i oprogramowania naukowo-inżynierskiego. W latach 2014 – 2015 uczestniczył w Podyplomowych Studiach Administracji i Zarzadzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Należy do Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (SEP), Sekcji Mechaniczno-Elektrycznej POLLAB.

W latach 2009 - 2010 pracował w Zakładzie Wysokich Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie, a od roku 2010 do chwili obecnej - w Laboratorium Wielkoprądowym (EWP), gdzie od 2015 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Wielkopradowego. Od roku 2017 współpracował z Zespołem do Spraw Certyfikacji IEn w Warszawie pełniąc funkcję inspektora.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych lub zagranicznych.

Długoletni kierownik Pionu Elektrycznego, do niedawna również przewodniczący Rady Naukowej IEn,  prof. Jerzy Przybysz swoją wiedzą i zaangażowaniem wniósł ogromny wkład do rozwoju badań elektrycznych w Instytucie Energetyki. Liczymy, że jego ogromne doświadczenie i wiedza ekspercka długo jeszcze będzie służyć młodszemu pokoleniu pracowników naukowych Instytutu.

 

Wróć