Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Dyrektor IEn członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

2021 / 01 / 12

Dyrektor Instytutu Energetyki, prof. IEn Tomasz Gałka, został powołany przez Rektora Politechniki Śląskiej do Międzynarodowej Rady Naukowej Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.  Sektor energetyczny to kluczowy przemysł, o dużym wpływie na system społeczno-gospodarczy. Ochrona środowiska oraz kontrola zmian klimatycznych są priorytetami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. 

Pod  tym  względem  Politechnika  Śląska  (PŚ)  działa  w  wielu  dziedzinach  badawczych,  gdzie głównymi podobszarami są:

1.POB6.1 Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza 

2.POB6.2 Gospodarka wodno-ściekowa oraz biotechnologia środowiskowa

3.POB6.3 Gospodarka obiegu zamkniętego 

4.POB6.4 Odnawialne i alternatywne źródła energii oraz energetyka prosumencka

5.POB6.5 Innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój

6.POB6.6 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej

7.POB6.7 Problemy degradacji i rewitalizacja terenów

8.POB6.8 Efektywność energetyczna i zarządzanie

9.POB6.9 Magazynowanie energii i energetyka wodorowa

10.POB6.10 Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki

11.POB6.11 Strategia zrównoważonego rozwoju energetyki i energetyka gazowa

Działanie systemu energetycznego jest dominującym czynnikiem wpływającym na globalne zmiany klimatu, oraz generowanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Jednym z nurtów badań prowadzonych w POB6 jest redukcja zanieczyszczeń powietrza, szczególnie ważna  w kontekście  problemów smogu w  miastach. Naukowcy PŚ  zajmują  się  zarówno technologiami pozwalającymi  na  ograniczenie  emisji  szkodliwych  związków,  jak  również  rozpoznaniem  ich  źródeł, inteligentnym  monitoringiem  stężeń  związków  chemicznych  i  aerozoli.  Badają  ich  rozkłady  czasowo-przestrzenne, również w odniesieniu do zapisów rekonstruowanych na podstawie archiwów geologicznych, takich  jak  drzewa,  torfowiska  i  inne  osady  lądowe  i  morskie.  Pracując  w  interdyscyplinarnych,  często międzynarodowych zespołach badawczych, odtwarzają naturalne zmiany klimatu i środowiska w przeszłości zapisane w takich archiwach w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat. W skali ostatnich kilkuset lat podejmują niebagatelne  wyzwanie  oddzielenia  zmian  naturalnych  od  wpływów  antropogenicznych.  Naukowcy  PŚ zgłębiają również interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami atmosfery a klimatem oraz zdrowiem ludzi, jak również  procesy  adaptacji  obszarów  miejskich  i  elementów  środowiska  naturalnego  do  zmian  klimatu. Pracownicy PŚ wnikają w zagadnienia związane z zanieczyszczeniami i ich wpływem na inne niż atmosfera sfery  Ziemi –hydrosferę  i  litosferę,  w  aspekcie  identyfikacji  oraz  oznaczania  substancji  toksycznych, określania  ich  szkodliwości  i  poznania  mechanizmów  ich  rozprzestrzeniania  się,  w  celu  opracowania sposobów usuwania ich ze środowiska. W pracach badawczych naukowcy PŚ wykorzystują bezzałogowe platformy latające w celu monitorowania i analizy powierzchni Ziemi, w tym gospodarki leśnej. Zespół naukowców  posiada  udokumentowane  doświadczenie  w  obszarze  rozwoju  nowych  technologii pozwalających na poprawę sprawności kotłów węglowych, zwiększenie czystości spalin (a w konsekwencji łatwiejsze  usuwanie  CO2)  oraz  zmniejszenie  emisji  związków  szkodliwych  powstających  w  procesie spalania. Naukowcy Politechniki Śląskiej mają bogate doświadczenie w obszarze poprawy efektywności procesów oraz ograniczenia emisji szkodliwych związków ze spalania paliw kopalnych. Dzięki szeroko zakrojonym  badaniom  prowadzonym  w  ramach  jednego  z  największych  projektów  badań  stosowanych powstało  szereg  instalacji  pilotowych  pozwalających  na  badania  nad  możliwością  ograniczenia  emisji szkodliwych związków.

Więcej informacji na temat Priorytetowego Obszaru Badawczego 6 „Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka” (POB6):

https://www.polsl.pl/konferencje/idub/Strony/POB6_ogloszenia.aspx

 

Wróć