Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Informacja dla osób niebędących pracownikami Instytutu Energetyki o zasadach bezpieczeństwa na terenie IEn w czasie stanu epidemii

2020 / 03 / 23

Instytut Energetyki w czasie stanu epidemii choroby COVID-19 utrzymuje ciągłość działania w realizacji swoich podstawowych zadań.
 
W trosce o zdrowie pracowników, duża część pracowników Instytutu została skierowana do pracy zdalnej. Część zespołów stosuje pracę przemienną w stałych grupach. W siedzibie pozostają jedynie pracownicy realizujący na miejscu prace pomiarowe, montażowe, wyznaczone osoby w administracji i pracownicy obsługi.
 
Wszystkie osoby niebędące pracownikami IEn muszą przy wejściu lub wjeździe do IEn podać ochronie lub innym wyznaczonym osobom informacje o celu wizyty i miejscu skąd przybywają. W przypadku przybycia z terenu, na którym występuje ognisko epidemii (zarówno za granicą, jak i w Polsce), osoby takie nie będą wpuszczane na teren IEn. Osoba przybywająca do IEn wykazująca objawy chorobowe wskazujące na możliwość zakażenia wirusem (np. gorączka, kaszel) nie będzie do IEn wpuszczona. IEn zastrzega sobie prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w przypadku osób z objawami chorobowymi. Odmowa wykonania pomiaru będzie wiązała się z odmową wstępu na teren IEn.
 
Każda osoba wchodząca na teren IEn musi być wyposażona we własną maskę ochronną i jednorazowe rękawiczki, a przy wejściu do każdego z budynków musi zdezynfekować ręce płynem umieszczonym w oznaczonym dozowniku.
 
Zarówno pracownicy IEn, jaki i goście, przebywając w pomieszczeniach wspólnych muszą mieć założone maski ochronne i zachować między sobą bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m). Osoby wykonujące wspólnie prace techniczne związane z montażem lub obsługą urządzeń muszą pracować w maskach i rękawicach jednorazowych zachowując, jeśli to możliwe, bezpieczną odległość.
 
W sprawach dotyczących bieżących działań Instytutu Energetyki prosimy kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową bezpośrednio z odpowiednimi zespołami IEn lub z sekretariatami Jednostki Centralnej lub Oddziałów IEn:
 
Jednostka Centralna, Warszawa, Mory 8,
instytut.energetyki@ien.com.pl, tel. +48 22 3451-200
 
Oddział Gdańsk, Gdańsk, Mikołaja Reja 27
sekretariat@ien.gda.pl, tel. +48 58 349-82-00
 
Oddział Ceramiki CEREL, Boguchwała, ul Techniczna 1
cerel@cerel.pl, tel. +48 17 87 11 700
 
Oddział Techniki Cieplnej ITC, Łódź, ul. Dąbrowskiego 113
itc@itc.edu.pl, tel. +48 42 643 42 14
 
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Radom,
itgs@itgs.radom.pl, tel. +48 362 44 01
 
Zakład Doświadczalny, Białystok, ul. Św. Rocha 16
iezd@iezd.pl, tel. +48 85 7428591

Wróć