Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Instytut Energetyki wśród sygnatariuszy Polskiego Porozumienia Wodorowego

2021 / 10 / 18

14 października 2021 roku w Warszawie 138 podmiotów, w tym Instytut Energetyki, podpisało Porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Sygnatariuszem dokumentu jest prof. Tomasz Gałka, Dyrektor Instytutu Energetyki. Wydarzenie z udziałem władz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Edukacji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz licznych instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i przedstawiciela świata nauki było jednocześnie podsumowaniem trwających blisko rok prac zespołów roboczych, w których skład weszło ponad 600 osób.

Koordynatorzy siedmiu grup roboczy przedstawili najważniejsze efekty prac mających na celu wypracowanie założeń Porozumienia. Grupą roboczą nr 6, odpowiedzialną za budowę krajowego łańcucha gospodarki wodorowej kierował prof. Jakub Kupecki, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki.

Podczas wydarzenia na ręce Pana Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, złożony został dokument zawierający założenia dotyczące powołania Krajowego Centrum Technologii Wodorowych. Jednym z celów działania Grupy 6 było określenie zadań i działań Centrum oraz określenie jego założeń organizacyjnych. Powołanie Centrum jest jednym z celów zapisanych w Polskiej Strategii Wodorowej. Ostateczne brzmienie dokumentu zostało uzgodnione w toku spotkań z udziałem dyrektorów Instytutu Energetyki, Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości podpisania Porozumienia było wręczenie nagród III edycji Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nernsta za osiągnięcia w obszarze elektrochemii. Nagrodę Naukową otrzymała dr inż. Anna Niemczyk, adiunkt w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, zaś nagrodę za osiągnięcie praktyczne dr inż. Arkadiusz Szczęśniak, adiunkt w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Pełne nagranie wydarzenia dostępne jest w mediach społecznościowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.facebook.com/MKiSGOVPL/videos/1432614330465613/

 

Wróć