Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Kick-off projektu SUPER-SOE, 3rd International Conference on Electrolysis (ICE) oraz seria towarzyszących wydarzeń wodorowych w USA z udziałem pracowników Instytutu Energetyki

2022 / 07 / 13

W dniach 12 - 27 czerwca 2022 r. pięciu pracowników Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) - członków kadry Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) wzięło udział serii wydarzeń wodorowych w USA, w tym kick-off meeting projektu SUPER-SOE oraz konferencji ICE (3rd International Conference on Electrolysis).

Uczestnikami wydarzeń byli: dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, dr Anna Niemczyk, mgr inż. Michał Wierzbicki, mgr inż. Stanisław Jagielski oraz mgr inż. Maciej Bąkała.

W pierwszej części delegacji, w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (NFCRC) odbyło się spotkanie inaugurujące realizację czteroletniego projektu SUPER-SOE „Badania procesu wysokotemperaturowej ko-elektrolizy dwutlenku węgla i pary wodnej w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych prowadzonej w warunkach podwyższonego ciśnienia” finansowanego przez NCN (SONATA BIS 2021 42/E/ST800401) połączone z warsztatami dotyczącymi wysokotemperaturowych procesów elektrochemicznych.  Zespół NFCRC, w tym prof. Jack Brouwer – dyrektor Centrum oraz dr Luca Mastropasqua są partnerami zagranicznymi IEn w tym projekcie.

Zainagurowany wraz z zespołem NFCRC projekt SUPER-SOE dotyczy nowych metod wytwarzania paliw syntetycznych poprzez badania elektrolizy i ko-elektrolizy z wykorzystaniem SOE w warunkach podwyższonego ciśnienia. Warunki te dotychczas były zbadane w bardzo ograniczonym stopniu. W ramach kick-offu projektu odbyły się także wspólne warsztaty oraz wizytacja zaplecza laboratoryjnego NFCRC. Instytut Energetyki współpracuje z NFCRC UCI od 2017, zaś w roku 2018 podpisane zostało porozumienie o współpracy strategicznej w obszarze ogniw paliwowych i elektrolizerów.

Zespół CTH2 odbył szereg spotkań i wizyt studyjnych, m.in. w Department of Water and Power West LA, District (Hydrogen Powered SOFCs), laboratorium HORIBA Institute for Mobility and Connectivity2 (HIMaC2), a także odwiedził budowę pierwszej na świecie elektrowni wykorzystującą ogniwa paliwowe ze stopionymi węglanami na skalę megawatową z możliwością produkcji wodoru – instalacja Tri-Gen w Long Beach, Kalifornia. Elektrownia Tri-Gen, należąca do Toyota Motor North America, Inc. będzie produkowała ok. 2,35 megawatów energii elektrycznej i do 1,2 tony wodoru dziennie, a także będzie wspierała działania portu w Long Beach w Kalifornii. Wytwarzanie energii będzie w pełni oparte na odnawialnych źródłach energii z wykorzystaniem bioodpadów z kalifornijskiego sektora rolniczego. Instalacja Tri-Gen została opracowywana przez FuelCell Energy (dostawcę ogniw MCFC) przy wsparciu US Department of Energy i agencji kalifornijskich m.in. California Air Resources Board, South Coast Air Quality Management District, Orange County Sanitation District i University of California, Irvine.tl_files/zdjecia/Aktualnosci 2022/2022-07-13 Wizyta CPE w USA/Foto-91.jpg

W drugiej części delegacji pracownicy IEn uczestniczyli w międzynarodowej konferencji International Conference on Electrolysis (ICE) organizowanej przez National Renewable Energy Laboratory DoE US oraz Colorado School of Mines (Golden, Kolorado). W trakcie konferencji pracownicy IEn zaprezentowali 6 wystąpień:

  1. Jagielski S., Niemczyk A., Kupecki J., Kosiorek M., Kluczowski R., Novel composite oxygen electrodes with tuned open porosity for enhanced performance of solid oxide reversible cells (rSOC),
  2. Kupecki J., Kowalczyk T., Skrzypkiewicz M., Laskowski M., Chmielewski J., Badur J., Deep integration of solid oxide electrolyzers with steam cycles – towards repurposing conventional power plants,
  3. Wierzbicki W., Jagielski S., Naumovich Y., Niemczyk A., Kosiorek M., Żurawska A., Kupecki J., Investigation of the stability of air electrode in solid oxide electrolysis cells (SOEC) operated under high concentration of steam,
  4. Niemczyk A., Jagielski S., Kupecki J., Kluczowski R., Kosiorek M., Żurawska A., Enhancement of solid oxide electrolyzer (SOE) performance by adjustment of Ni-8YSZ support microstructure,
  5. Bakala M., Kupecki J., Reduced order model of solid oxide electrolyzer operated in simultaneou sco-electrolysis of steam and carbon dioxide in solid oxide electrochemical cells (co-SOE),
  6. Kupecki J., Motylinski K., Sensitivity analysis of the effects of microstructure of the performance of solid oxide electrolyzer operated at elevated pressure.

Częścią delegacji do Golden (CO) było spotkanie członków IEn z pracownikami Colorado Fuel Cell Center (CFCC) – grupą prof. Neila Sullivana (dyrektor CFCC) i prof. Roberta Browna, w czasie którego obie strony przedstawiły zakres prowadzonych aktywności naukowo-badawczych, w szczególności dotyczący ciśnieniowych SOC, a także wyraziły chęć potencjalnej współpracy. W ramach spotkania zorganizowana została wizyta studyjna w laboratorium CFCC, w którym prowadzone są zarówno badania podstawowe (w tym rozwój ogniw SOC z elektrolitem przewodzącym protony), jak również badania stosów SOC, w tym w warunkach podwyższonego ciśnienia.

Wróć