Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Kolejny kamień milowy w rozwoju technologii ogniw paliwowych w Instytucie Energetyki

2013 / 04 / 15

tl_files/zdjecia/Aktualnosci/WOP-1.jpgW trakcie przeprowadzonych w Instytucie Energetyki testów węglowych ogniw paliwowych (WOP) w skali półwymiarowej uzyskano gęstości generowanej mocy elektrycznej powyżej 0,15 W/cm2 w trybie wsadu paliwa węglowego.

Ogniwo działało poprawnie aż do momentu całkowitego zużycia paliwa węglowego. Testy przeprowadzone zostały w Pracowni Ogniw Paliwowych (COP) pod kierunkiem dr inż. Janusza Jewulskiego. W skład zespołu realizującego temat wchodzą m.in. mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, dr inż. Michał Struzik oraz dr inż. Iwona Lubarska-Radziejewska. Prace w zakresie tematyki WOP w Instytucie Energetyki zostały zapoczątkowane w 2011 r. z inicjatywy prof. Jacka Wańkowicza, dyrektora Instytutu. Otrzymane wyniki w skali półwymiarowej są porównywalne z typowymi wynikami komercjalizowanych już wielkowymiarowych ogniw węglanowych (tzw. MCFC) zasilanych paliwem gazowym. Uzyskany w trakcie testów rezultat jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju technologii węglowych ogniw paliwowych w Polsce. W kolejnych etapach prac rozwiązywane będą m.in. zagadnienia materiałowe oraz zagadnienia pracy ciągłej ogniwa.

Zbliżone wyniki optymalizacji osiągów, w skali małogabarytowej, uzyskane zostały w Akademii Górniczo-Hutniczej w zespole prof. Piotra Tomczyka z udziałem dr inż. Madgaleny Dudek.

Oba zespoły, jak również zespół Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, rozwijają technologię WOP w ramach działalności Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe.

Konsorcjum WOP zostało powołane w czerwcu 2010 r z inicjatywy i pod patronatem Ministra Gospodarki. Celem Konsorcjum jest zademonstrowanie technologii węglowych ogniw paliwowych w skali umożliwiającej jej ocenę techniczną. Udana współpraca nauki z przemysłem, nawiązana w dziedzinie wysokosprawnej, niskoemisyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliwa węglowego przyniosła rezultaty.

tl_files/zdjecia/Aktualnosci/WOP-2.jpgW odróżnieniu od konwencjonalnych metod wytwarzania energii elektrycznej, w węglowych ogniwach paliwowych energia elektryczna generowana jest w procesie elektrochemicznego utleniania paliwa węglowego. Pozwala to na uzyskanie sprawności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie do 65%, a więc wyższej od najnowocześniejszych elektrowni węglowych. Węglowe ogniwa paliwowe są m.in. kluczowym elementem układu mikro-CHP zasilanego węglem. W układach rozproszonych, np. w domach jednorodzinnych, układ mikro-CHP może produkować energię elektryczną na potrzeby własne, dostarczać ciepłą wodę użytkową lub ogrzewać dom. W układach prosumenckich, nadmiar energii elektrycznej jest przesyłany do sieci energetycznej z wykorzystaniem inteligentnego licznika. W dalszej perspektywie możliwe będzie zastosowanie stacjonarnych WOP o dużej mocy do generacji energii elektrycznej i cieplnej.

Oprócz jednostek naukowych, w skład konsorcjum wchodzą spółki energetyczne (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Grupa TAURON Południowy Koncern Energetyczny S.A.) oraz spółki węglowe (Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Kompania Węglowa S.A.) finansujące całość dotychczasowych prac badawczych.

Zamierzeniem twórców konsorcjum było również powiązanie energetyki i górnictwa węgla kamiennego. W przypadku bowiem pełnej komercjalizacji technologii będącej przedmiotem projektu bezpośrednie korzyści będą dotyczyć obydwu sektorów.

Wróć