Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Koncepcja nowego typu instalacji energetycznej z ogniwami SOFC realizującej obieg CRR

2017 / 04 / 03

W czasopiśmie Journal of CO2 utilization (IF 4.778, 40 pkt. na liście czasopism MNiSW)  ukazała się nowa publikacja, której współautorami są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych – dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Paweł Kuczyński oraz dr inż. Jakub Kupecki.
 
Praca pt. Carbon recovery and re-utilization (CRR) from the exhaust of a solid oxide fuel cell (SOFC): Analysis through a proof-of-concept dotyczy koncepcji nowego typu instalacji energetycznej z ogniwami SOFC, realizującej obieg CRR (carbon recovery and re-utilization).
 
Weryfikacja idei przeprowadzona została w ramach europejskiego projektu SOFCOM, który realizowany był z udziałem Instytutu Energetyki w konsorcjum koordynowanym przez Politechnikę  Turyńską (POLITO) we Włoszech. Unikalną cechą instalacji demonstracyjnej, która została przedstawiona w artykule jest sprzężenie reaktora beztlenowej fermentacji, który generuje gaz zasilający stos ogniw stałotlenkowych (SOFC). Zubożone paliwo jest następnie dopalane w palniku tlenowym, który został zaprojektowany i wykonany przez Zakład Procesów Cieplnych. Bogate w CO2 spaliny kierowane były w kolejnym etapie do fotobioreaktora, którego zadaniem było zagospodarowanie dwutlenku węgla dla potrzeb hodowli alg.
 
Santarelli M., Briesemeister L., Gandiglio M., Hermann S., Kuczynski P., Kupecki J., Lanzini A., Llovell F., Papurello D., Spliethoff H., Swiatkowski B., Torres-Sanglas J., Vega L.F., Carbon recovery and re-utilization (CRR) from the exhaust of a solid oxide fuel cell (SOFC): analysis through a proof-of-concept, Journal of CO2 Utilization 2017, 18, 206-221

Wróć