Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Konferencja IFRF2018 „Clean, efficient and safe industrial combustion”

2018 / 06 / 08

W dniach 30-31 maja 2018 r. w Sheffield (Wielka Brytania) otl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-06-08 Konferencja IFRF2018/IFRF-konf-1.jpgdbyła się konferencja IFRF2018 „Clean, efficient and safe industrial combustion, w czasie której przedstawiciele IEn dr inż. Jarosław Hercog i dr inż. Robert Lewtak przedstawili referat pt. Numerical investigations of the natural gas and syngas co-firing in the burners dedicated for natural gas prezentujący wyniki projektu VULKANO, Novel integrated refurbishment solution as a key path towards creating eco-efficient and competitive furnaces realizowanego w Zakładzie Procesów Cieplnych (CPC) we współpracy z Fundación CIDAUT, Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía z Hiszpanii.

Praca dotyczyła możliwości wykorzystania istniejących palników gazowych do współspalania gazu ziemnego i syngazu. Prezentowany był również poster projektu pt. „Leading the change towards eco-efficient furnaces. VULKANO project” przybliżający główne cele projektu.

Podczas konferencji można było wysłuchać referatów nt. rozwoju niskoemisyjnych palników gazowtl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-06-08 Konferencja IFRF2018/IFRF-konf-2.jpgych, technologii power-to-gas i dodawania wodoru do sieci gazowych, nowoczesnych technologii pomiarowych (na bazie Laser Induced Phosphorescence), rozwoju technologii oxy-fuel, nowej dyrektywy KE dla średnich jednostek spalania oraz problemów związanych z wdrożeniem technologii CCS.

Świątkowski B., Lewtak R., Jóźwiak P., Calleja M. C., Aldea L., Gomez H. O., Kiedrzyńska A., Hercog J., Numerical investigations of the natural gas and syngas co-firing in the burners dedicated for natural gas.

Wróć