Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2018 / 11 / 20

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, pracownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. „Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych” miała miejsce 8 listopada 2018 na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Promotorem pracy była dr hab. inż. Magdalena Dudek (Wydział Energetyki i Paliw AGH), a recenzentami - dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Mirosław Miller,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Promotorem pomocniczym pracy był dr inż. Michał Stępień. Praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem.

Celem pracy było określenie wpływu doboru paliwa stałego oraz procesów chemicznych i elektrochemicznych zachodzących w ogniwach DC-SOFC (Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cells) na wielkości prądu i mocy czerpanych z ogniw SOFC. Działania pracy ukierunkowane były na opracowanie wytycznych technologicznych dotyczących doboru paliwa stałego i konstrukcji stosu ogniw paliwowych zasilanych paliwem węglowym, tak aby uzyskać możliwie największe gęstości mocy.

Wróć