Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Monografia na temat modelowania, projektowania, konstrukcji oraz badania układów energetycznych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi

2018 / 04 / 16

Nakładem wydawnictwa Springer ukazało się obszerne opracowanie dotyczące technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) pt. „Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells”. Edytorem monografii jest dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), a wśród autorów oprócz edytora książki są pracownicy IEn dr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński, dr Yevgeniy Naumovich, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, mgr inż. Michał Wierzbicki i dr inż. Agnieszka Żurawska (Zakład CPE) oraz mgr inż. Michał Kawalec, dr inż. Ryszard Kluczowski, dr inż. Mariusz Krauz i mgr inż. Adam Świeca (Oddział Ceramiki CEREL, Boguchwała).

Książka podsumowuje bieżący stan technologii ogniw SOFC na świecie. Stanowi ona prezentację najnowszych wyników w zakresie pojedynczych ogniw, stosów, układów mikro-kogeneracyjnych oraz instalacji o mocy rzędu setek kW, w tym układów poligeneracyjnych. Przedstawione zostały zagadnienia modelowania, symulacji, projektowania i konstrukcji oraz kontroli pracy układów z ogniwami SOFC. Autorzy omawiają podstawy teoretyczne oraz zagadnienia praktyczne związane jednostkami o mocy od pojedynczych do setek kilowat. Jako podsumowanie, zaprezentowane zostały wyniki badań układów z ogniwami SOFC, które powstały w Europie w ciągu ostatnich lat, w tym zbudowana w IEn pierwsza polska instalacja mikro-kogeneracyjna oraz układ wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach SOFC z wykorzystaniem osadów ściekowych, który powstał w Turynie z udziałem IEn.

Współautorami książki są: Prof. Jack Brouwer, dr inż. Marcin Błesznowski, Prof. Alessandro Donazzi, Dr. Marta Gandiglio, mgr inż. Michał Kawalec, dr inż. Ryszard Kluczowski, dr inż. Mariusz Krauz, dr. inż. Jakub Kupecki, Dr. Andrea Lanzini, Dr. Dustin McLarty, mgr inż. Konrad Motyliński, dr Yevgeniy Naumovich, dr inż. Izabela S. Pieta, Dr. Carlo Resini, Dr. Rory Roberts, Prof. Massimo Santarelli, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, dr inż. Michał Stępień, mgr inż. Adam Świeca, mgr inż. Michał Wierzbicki oraz dr inż. Agnieszka Żurawska.

Autorzy książki reprezentują łącznie 12 instytucji:

1. Instytut Energetyki (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych oraz Oddział Ceramiki CEREL)
2. National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (USA)
3. Energy Department, Politecnico di Torino (Włochy)
4. Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano (Włochy)
5. Washington State University, Pullman (USA)
6. Wright State University, Dayton (USA)
7. Royal Institute of Technology, Stockholm (Szwecja)
8. University of Illinois at Chicago, Chicago (USA)
9. International Iberian Nanotechnology Laboratory (Portugalia)
10. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
11. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
12. Green Investment Sp. z o. o. (Polska)

Kupecki J. (ed.), Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells - From single cell to complete power system, Cham, Springer, 2018, ISBN 978-3-319-75602-8

Wróć