Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca badań alternatywnych materiałów elektrod ogniw SOFC

2019 / 04 / 26

W międzynarodowym czasopiśmie publikującym najważniejsze artykuły dotyczące chemii nieorganicznej Dalton Transactions wydawanym przez Royal Society of Chemistry (IF 4.099) ukazał się artykuł pt. "Non-uniform electron conduction in weakly ordered SrFe1−xMoxO3−δ", którego współautorem jest dr Yevgeniy Naumovich z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Artykuł dotyczy niejednorodnego przewodnictwa elektronowego w strukturach perowskitowych SrFe1−xMoxO3−δ. Materiały te charakteryzują wysoką przewodnością, stabilnością oraz aktywnością katalityczną w warunkach redukujących, jak również odpornością na zatruwanie siarką. Ze względu na swoje właściwości, materiały o mieszanej przewodności jonowo-elektronowej (MIEC) zyskują zainteresowanie jako potencjalne materiały na elektrody stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOC).

W celu określenia właściwości materiału, tj. charakteru transportu i wpływu warunków pracy na ich właściwości, zbadana została przewodność elektryczna SrFe1−xMoxO3−δ (0.07, 0.15, 0.25) w funkcji  ciśnienia cząstkowego oraz temperatury pracy z wykorzystaniem metod obliczeniowych i technik eksperymentalnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie wpływu ilości molibdenu w tlenku na ruchliwość nośników typu p i n w określonych warunkach temperatury, ciśnienia oraz środowiska  pracy, a w konsekwencji wykazano niejednorodność przewodnictwa tych struktur.

Oleg V. Merkulov, Alexey A. Markov, Eugene N. Naumovich, Elizaveta V. Shalaeva, Ilia A. Leonidova,  Mikhail V. Patrakeeva, Non-uniform electron conduction in weakly ordered SrFe1−xMoxO3−δ, Dalton Transactions, 2019,48, 4530-4537.

 

 

 

Wróć