Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca badań awarii stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2019 / 05 / 06

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Hydrogtl_files/zdjecia/Aktualnosci 2019/2019-05-06 Nowa praca dotyczaca SOFC/schemat_zmiana_przeplywu_utleniacza_ANG.pngen Energy (IF 4.229, 35 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model dotyczący badań awarii stosów ogniw SOFC, w szczególności związanych z utratą utleniacza. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) dr hab. inż. Jakub Kupecki, mgr inż. Konrad Motyliński, dr inż. Agnieszka Żurawska, mgr inż. Magdalena Kosiorek i mgr inż. Leszek Ajdys.

W pracy zaprezentowany został model numeryczny stosu 60 ogniw SOFC, który następnie wykorzystano do badań stanów nieustalonych odpowiadających awariom wynikającym z uszkodzenia uszczelnień lub linii doprowadzania powietrza do części katodowej stosu. Przedstawiona metodologia badań numerycznych jest realizacją koncepcji wirtualnych eksperymentów (ang. virtual experiments), mających za zadanie eliminację żmudnych, kosztownych i czasochłonnych badań laboratoryjnych stosów ogniw SOFC podczas pracy w nieustalonych warunkach, takich jak awarie.

Celem prowadzonych badań było określenie algorytmu postępowania, a następnie weryfikacja możliwości kompensacji utraty osiągów stosu w celu jego dalszej eksploatacji bez przekroczenia granicznych wartości głównych parametrów pracy. Cel ten został osiągnięty.

Publikacja przedstawia wyniki uzyskane w toku realizacji prac statutowych CPE/001/STAT/17 oraz CPE/016/STAT/18.

Kupecki J., Motylinski K., Zurawska A., Kosiorek M., Ajdys L., Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model, International Journal of Hydrogen Energy, w druku (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.029).

Wróć