Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2018 / 04 / 09

 

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance dotyczący układu mikro-kogeneracyjnego z ogniwami SOFC. Artykuł jest podsumowaniem badań prowadzonych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w latach 2016-2017 w ramach pracy statutowej CPC/68/STAT/16. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu CPE – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Badania dotyczyły określenia zakresu parametrów pracy, które umożliwiają zamknięcie obiegu wody w instalacji a tym samym uzyskanie samowystarczalności i niezależności od zewnętrznych źródła wody dla reakcji reformingu parowego paliwa. Obiektem badań był układ z ogniwami SOFC, który powstał w Instytucie Energetyki i bazuje na szeregowym połączeniu dwóch stosów ogniw.  

Celem analizy było wyznaczenie zakresu parametrów, które umożliwiają maksymalizację odzysku wody ze spalin wyprowadzanych z instalacji z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pracy reformera parowego. W efekcie wyznaczone zostały zależności pomiędzy obciążeniami elektrycznymi połączonych szeregowo stosów, temperaturą skraplacza oraz wartości współczynnika para/węgiel w procesorze paliwa a bilansem wody w instalacji. Pozwoliło to na określenie strategii eksploatacji układu, aby wyeliminować konieczność doprowadzania dejonizowanej i demineralizowanej wody z zewnętrznego źródła.

Kupecki J., Motylinski K., Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance, Energy, 2018, in press

 

Wróć