Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2019 / 03 / 05

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Energy Research (IF 3.009, 40 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. “Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether”, którego współautorami są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Artykuł dotyczy opracowania koncepcji, konstrukcji a następnie walidacji i wykorzystania kinetycznego modelu wymiennika ciepła z ożebrowanymi płytami z pokryciem katalitycznych, który jest stosowany jako reformer parowy wybranych paliw (metan, biogaz, eter dimetylowi). Urządzenie takie stosowane jest jako kluczowy element układu przygotowania paliwa, tj. procesora paliwa, w instalacjach energetycznych ze stosami ogniw stałotlenkowych (ang. SOFC – solid oxide fuel cells).

W efekcie prac powstało narzędzie numeryczne umożliwiające wyznaczanie składu gazu w zadanych warunkach pracy reformera, w tym z uwzględnieniem modyfikacji stosunku molowego pary do węgla (ang. S/C – steam to carbon ratio) oraz zmiany temperatury pracy urządzenia. Proces walidacji przeprowadzono z wykorzystaniem danych eksperymentalnych pozyskanych w efekcie badań prowadzonych w laboratoriach Instytutu Energetyki.

Prace realizowane były w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w ramach pracy statutowej CPE/17/STAT/18 oraz CPC/STAT/16.

Szablowski L., Kupecki J., Milewski J., Motylinski K., Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether, International Journal of Energy Research, 2019, 1, 1-10

Wróć