Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca materiałów perowskitowych do zastosowań w membranach separujących tlen

2018 / 07 / 10

W czasopiśmie Materiały Ceramiczne opublikowany został artykuł pt. Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen, którego współautorem jest dr inż. Magadalena Gromada, pracownik Oddziału Ceramiki CELREL IEn (Boguchwała). W artykule przedstawione zostały wyniki realizowanej w roku 2017 pracy statutowej nr OC/01/STAT/17 pt.: Optymalizacja procesu wytwarzania proszku perowskitowego metodą spray pyrolysis na membrany tlenowe.

Metodą pirolizy rozpyłowej wytworzono mieszany tlenek Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ (BSCF) o strukturze perowskitu. W celu otrzymania jednofazowego materiału proszek poddano kalcynacji w temperaturze 950°C przez 5 godzin, którą określono na podstawie rezultatu analizy DTA/DTG. Określono morfologię, teksturę, strukturę krystalograficzną oraz rozkład wielkości cząstek proszku BSCF. Dla poprawy właściwości podatności na formowanie proszek BSCF zgranulowano, a z uzyskanego granulatu metodą prasowania jednoosiowego i doprasowywania izostatycznego uformowano wypraski pastylek. Opracowano optymalną krzywą wypalania, zapewniającą wysoką gęstość uzyskanych spieków. Określono najważniejsze parametry determinujące przydatność otrzymanych pastylek BSCF do wytwarzania membran tlenowych: gęstość pozorną, porowatość otwartą, nasiąkliwość wodą i mikrostrukturę powierzchni. Stwierdzono, że proszek BSCF wytworzony metodą pirolizy rozpyłowej posiada właściwości odpowiednie do wytworzenia membran separujących tlen z powietrza.

Gromada M., Trawczyński J., Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen, Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2018, 70, 1, 43-49

Wróć