Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2020 / 10 / 09

W wysokopunktowanym czasopiśmie ASME Journal of Energy Resources Technology (IF 3.183) ukazał się artykuł naukowy pt. Numerical analysis of gas distribution in 1,000 W-class solid oxide fuel cell stack with internal and external manifolding, prezentujący wyniki badań numerycznych stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Autorami publikacji są pracownicy Instytut Energetyki: dr inż. Marcin Błesznowski (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych - CPE), mgr inż. Maciej Boiski (Zakład Procesów Cieplnych - CPC), dr hab. Jakub Kupecki prof. IEn (CPE).

Prace prowadzone były w ramach projektu PRELUDIUM pt.: Badanie mechanizmu transportu masy w ośrodku porowatym w reżimie znaczących gradientów stężeń składników gazu w warunkach wysokich temperatur, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz w ramach projektu pt.: NewSOFC - Nowe konstrukcje, materiały i technologie wytwarzania zaawansowanych stałotlenkowych ogniw paliwowych, realizowanego w ramach programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach badań przedstawionych w publikacji przeprowadzono wielowariantową analizę numeryczną wpływu parametrów geometrycznych stosów ogniw paliwowych SOFC oraz typu kolektora zbiorczego gazów reakcyjnych (manifoldu) na stopień jednorodności wertykalnego i horyzontalnego rozpływu gazów.

Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ parametrów geometrycznych konstrukcji stosów ogniw paliwowych oraz typu kolektora zbiorczego gazów reakcyjnych na stopień jednorodności rozpływu gazów. Brak unifikacji przepływu skutkuje znaczącym gradientem temperatury wewnątrz pracującego stosu ogniw SOFC, co w najlepszym przypadku pogarsza jego osiągi a w najgorszym może doprowadzić do jego przyspieszonej degradacji a nawet uszkodzenia.

Blesznowski M., Boiski M., Kupecki J., Numerical analysis of gas distribution in 1,000 W-class solid oxide fuel cell stack with internal and external manifolding , Journal of Energy Resources Technology, 2020, https://doi.org/10.1115/1.4048709

 

Wróć