Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca wodorowych magazynów energii w instalacjach z rSOC

2020 / 12 / 17

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 8,208, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Dynamic modelling of reversible solid oxide cells for grid stabilization applications, przedstawiający wyniki badań numerycznych ogniw SOC, pracujących naprzemiennie w trybie elektrolizy i ogniwa paliwowego jako magazynu energii współpracującego ze źródłami OZE. Współautorami publikacji są pracownicy Instytutu Energetyki: mgr inż. Konrad Motyliński (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE) i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

W publikacji przedstawione zostały wyniki realizacji dwóch projektów. Pierwszym z nich był międzynarodowy projekt BALANCE: Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (H2020, 2016-2019), w ramach którego rozwijane były instalacje stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, przewidzianych do pracy w trybie odwracalnego ogniwa paliwowego/elektrolizera (rSOC - reversible solid oxide cell), pod kątem integracji z odwracalnymi źródłami energii. Projekt zorientowany był na opracowanie nowych ogniw i stosów oraz ich badania podczas długotrwałej eksploatacji. Prowadzone prace wykorzystane do powstania publikacji opierały się również na wynikach uzyskanych w ramach projektu SONATA: Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) (NCN, 2019-2022). Projekt ten wiąże się z rozwojem ogniw SOC o zmodyfikowanej mikrostrukturze, dzięki czemu możliwa jest poprawa parametrów pracy i osiągów wysokotemperaturowych elektrolizerów. W ramach badań rozwijane są zaawansowane narzędzia obliczeniowe, służące do wyznaczania charakterystyk ogniw podczas pracy w szerokim zakresie parametrów i optymalizacji ich mikrostruktury. Walidacja i strojenie narzędzi obliczeniowych służących do badań instalacji z ogniwami rSOC, zaprezentowanych w publikacji, prowadzone były z wykorzystaniem danych eksperymentalnych pozyskane w ramach prac konsorcjum projektu BALANCE.

Motylinski K., Kupecki J.*, Numan B., Hajimolana Y., Venkataraman V., Dynamic modelling of reversible solid oxide cells for grid stabilization applications. Energy Conversion and Management, 2021;228:113674. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113674

 

Wróć