Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca współspalania gazu ziemnego z gazem syntezowym w palnikach przemysłowych

2020 / 09 / 08

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energy (IF 6.082 (2019), 200 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „Numerical study of natural gas and low-calorific syngas co-firing in a pilot scale burner”, którego autorami są dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska, dr inż. Robert Lewtak, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog (Zakład Procesów Cieplnych, CPC) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW).

W pracy opisano wyniki badań realizowanych w ramach projektu VULKANO dotyczących współspalania gazu ziemnego i gazu syntezowego w palniku przemysłowym, w których za pomocą metod numerycznych określono granicę stosowalności gazu syntezowego w palniku przystosowanym do spalania gazu ziemnego. W oparciu o otrzymane wyniki zaproponowano nową konstrukcję palnika hybrydowego umożliwiającą spalanie mieszaniny paliw o bardzo wysokiej zawartości niskokalorycznego syngazu.

Ponadto, dzięki eksperymentom przeprowadzonym w Instytucie Energetyki z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury pomiarowej potwierdzono możliwość spalania paliw gazowych w szerokim zakresie wartości opałowych, a także zmierzono generowany przez płomień strumień ciepła.

Kiedrzyńska A., Lewtak R., Świątkowski B., Jóźwiak P., Hercog J., Badyda K., Numerical study of natural gas and low-calorific syngas co-firing in a pilot scale burner, Energy 2020, 211, 118552

 

Wróć