Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja dotycząca zasilania ogniw i stosów SOFC mieszaninami paliw, w tym produktami zgazowania biomasy

2020 / 11 / 18

W wysokopunktowanym czasopiśmie Processes (IF 2.753) ukazał się artykuł Analysis of Soot Deposition Mechanisms on Nickel-Based Anodes of SOFCs in Single-Cell and Stack Environment, przedstawiający wyniki badań procesu wydzielania i osadzania się węgla na elektrodach paliwowych ogniw SOFC, który był analizowany w warunkach pojedynczego ogniwa i stosów ogniw SOFC. Autorami publikacji są pracownicy Instytut Energetyki: mgr inż. Konrad Motyliński (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE), dr inż. Marcin Błesznowski (CPE), dr inż. Marek Skrzypkiewicz (CPE), mgr inż. Michał Wierzbicki (CPE), dr inż. Agnieszka Żurawska (CPE), mgr inż. Arkadiusz Baran (Zakład Procesów Cieplnych - CPC), inż. Maciej Bąkała (CPE) oraz dr hab. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

Prace prowadzone były w ramach projektów PRELUDIUM Badanie mechanizmów wydzielania węgla z paliw gazowych na powierzchni materiałów porowatych w warunkach przepływu laminarnego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz BIO-CCHP - Nowoczesne instalacje trójgeneracyjne oparte na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych i chłodziarkach absorpcyjnych, realizowanego w ramach programu 11th ERA-NET BIOENERGY Joint Call, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach prac przeprowadzone zostały szeroko zakrojone badania eksperymentalne, mające na celu określenie wpływu osadzania się cząstek węgla na anodach ogniw SOFC zarówno dla stosu zasilanego gazem pochodzącym ze zgazowania biomasy, jak i pojedynczego ogniwa zasilanego mieszaniną metanu, tlenku węgla i wodoru na osiągi elektrochemiczne. Dodatkowo, przedmiotem badań był wpływ prędkości przepływu gazów anodowych na tempo formacji i osadzania się stałych cząstek węgla na powierzchni elektrody paliwowej. Uzyskane wyniki dowodzą, iż wraz ze wzrostem prędkości gazu paliwowego, proces osadzania się węgla i degradacji ogniwa przyspiesza i jest bardziej gwałtowny.

Motylinski K., Blesznowski M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Zurawska A., Baran A., Bakala M., Kupecki J., Analysis of Soot Deposition Mechanisms on Nickel-Based Anodes of SOFCs in Single-Cell and Stack Environment. Processes 2020;8(11),1370-1391. https://doi.org/10.3390/pr8111370

Wróć