Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Energies

2021 / 01 / 08

W ostatnich dniach grudnia 2020 r. opublikowany został w czasopiśmie Energies (ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en13246724, Vol.13, No.24, pp.6724-1-13) artykuł Ageing tests of Samples of Glass-Epoxy Core Rods in Composite Insulators Subjected to High Direct Current (DC) Voltage in a Thermal Chamber. Autorami pracy są: Krzysztof Wieczorek (Politechnika Wrocławska), Przemysław i Zbigniew Ranachowscy (Inst. Podst. Probl. Techniki PAN w Warszawie) oraz Piotr Papliński (Instytut Energetyki).

W ramach pracy wykonane zostały badania mechaniczne i mikroskopowe oraz pomiary mikrotwardości próbek szklano-epoksydowych (SE) prętów nośnych izolatorów kompozytowych wysokiego napięcia prądu przemiennego. Próbki poddane zostały długotrwałemu (6000 h) działaniu temperatury 50⁰C i napięcia stałego o wartości 20 kV (1,7 kV/cm). Szczegółowe badania porównawcze z próbkami referencyjnymi nie wykazały obniżenia parametrów mechanicznych materiału SE lub zmian w jego mikrostrukturze. Udokumentowano tym samym możliwość wykorzystania typowych izolatorów kompozytowych WN w liniach energetycznych prądu stałego. Dodać należy, że praca pozostawała w związku tematycznym z pisaną obecnie rozprawą doktorską mgr Piotra Paplińskiego - kierownika Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej IEn-IB.

 

Wróć