Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Rynek Energii

2021 / 09 / 06

W czasopiśmie Rynek Energii (nr. 4 /155, sierpień 2021) ukazała się nowa publikacja naukowców z Instytutu Energetyki, z Pionu Mechanicznego warszawskiego Oddziału IEn. Autorzy - Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki, Krzysztof Romaniuk i Marek Rusiniak przygotowali wspólnie artykuł zatytułowany Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału. W artykule przedstawiono związek pomiędzy oceną stanu materiału w wyniku badań metalograficznych a sposobem przygotowania próbek i zastosowanym wyposażeniem, na przykładzie stali energetycznych trójskładnikowych (Cr-Mo-V) typu 13HMF (14MoV6-3) i dwuskładnikowych (Cr-Mo) typu 10H2M (10CrMo9-10).

Jako zagadnienie wiodące przyjęto wykrywanie uszkodzeń dekohezyjnych stanowiących symptom niebezpieczeństwa eksploatacyjnego. Analizowane stale 13HMF i 10H2M są podstawowymi materiałami stosowanymi w licznych elektrowniach i elektrociepłowniach krajowych. Prawidłowa ocena stanu materiału ma szczególne znaczenie w przypadkach długo eksploatowanych rurociągów energetycznych wykonanych z ww. stali.

Rynek Energii: http://rynek-energii.pl/pl/RE155

 

Wróć