Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowa strona internetowa projektu "Modernizacja i Rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki"

2013 / 01 / 05

W związku ze zrealizowaniem projektu pt. „Modernizacja i Rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki” POIG.02.01.00-00-125/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym  od 2 stycznia 2013 r. uruchomiona została strona internetowa projektu http://www.ieninnowacje.pl/. Strona będzie prowadzona przez co najmniej 5 najbliższych lat.

Projekt realizowany był w okresie 01.07.2007 – 31.12.2012 od ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych. Celem projektu był rozwój infrastruktury badawczej Zakładu Procesów Cieplnych (Warszawa), Pracowni Ogniw Paliwowych (Warszawa) oraz Oddziału Ceramiki Cerel (Boguchwała). Rozbudowa i doposażenie w specjalistyczną aparaturę jednostek IEn wzmocniło potencjał badawczo-naukowy Instytutu Energetyki, co pomoże w rozwoju wysokosprawnych, zero emisyjnych i inteligentnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Wróć