Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowy projekt Instytutu Energetyki mający na celu redukcję zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych

2019 / 08 / 08

Instytut Energetyki rozpoczął realizację projektu pt. Innowacyjna technolotl_files/grafiki/logotypy/ncbr_logo.jpggia SeNeX ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów rusztowych na węgiel kamienny (akronim SeNeX). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (programy krajowe – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze - 2017).

Celem projektu SeNeX jest zapewnienie redukcji zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych w kotłach rusztowych do poziomu określonego wymaganiami obowiązujących przepisów.

Właściciele kotłów małej i średniej mocy (<50 MWt) muszą spełnić nowe normy dotyczące emisji do powietrza zanieczyszczeń (SO2, NOx oraz pyłu) zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska, w którym zaimplementowano dyrektywy UE dotyczące dużych - 2020/75/UE (LCP) oraz średnich źródeł spalania paliw - 2015/2193 (MCP).

Rozwiązanie problemu redukcji emisji jest istotne, dlatego że niespełnienie limitów emisyjnych nałożonych przez prawodawcę skutkować będzie co najmniej nałożeniem kar finansowych lub nakazem odstawienia kotła, czego konsekwencją może być ograniczenie zdolności produkcyjnych, a nawet zamknięcie zakładu i zwolnienie pracowników.

Głównymi elementami proponowanej technologii SeNeX są opatentowane lance umożliwiające jednoczesny wtrysk reagentów do redukcji SO2 i NOx w sposób optymalny, tj. w odpowiednim zakresie temperatur wewnątrz kotła (niezależnie od aktualnego obciążenia kotła), zgodnie z odpowiednim algorytmem sterującym układem i położeniem lanc.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki synergii badań przemysłowych i rozwojowych, realizowanych przez wszystkich partnerów konsorcjum. Będą one obejmowały badania wstępne pracy wybranego kotła, opracowanie modelu kotła w celu wyboru optymalnego miejsca zainstalowania lanc, określenie optymalnych parametrów pracy lanc oraz algorytmu sterowania dozowaniem czynników redukujących, zaprojektowanie instalacji, jej wykonanie i integrację z infrastrukturą ciepłowni, długotrwałe testy, walidację efektywności metody i algorytmów sterowania oraz końcowe analizy techniczno-ekonomiczne proponowanego rozwiązania.

Opracowana technologia przeznaczona będzie do sektora energetycznego (szczególnie ciepłowni i elektrociepłownie) oraz zakładów przemysłowych (m.in. cukrowni, zakładów chemicznych).

W skład konsorcjum projektowego obok Instytutu Energetyki (jako lidera konsorcjum) wchodzi Mostostal Kraków i BUDIMEX S.A. Wartość projektu wynosi 6 615 724,04 zł, a otrzymane dofinansowanie 4 646 517,70 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022.

Wróć