Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Nowy projekt naukowy realizowany w ramach konkursu HARMONIA 9 Narodowego Centrum Nauki w IEn

2018 / 09 / 03

W dniach 27-28 sierpnia 2018 w Gdańsku odbyło się spotkanie kick-off nowego projektu naukowego dotyczącego przełomowych badań w kierunku opracowania nowych materiałów dla powłok metalowych interkonektorów elektrochemicznych ogniw (SOFC i SOEC) Quest for novel materials for solid oxide cell interconnect coatings. Trzyletni projekt finansowany w ramach konkursu HARMONIA 9 Narodowego Centrum Nauki realizowany jest przez konsorcjum w składzie Politechnika Gdańska (koordynator), Instytut Energetyki oraz DTU w Danii.

W ramach projektu zespół Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) prowadzić będzie predykcyjne symulacje właściwości nowych materiałów powłok, ich eksperymentalną charakteryzację zaś zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie badań nowych materiałów powłok ochronnych w warunkach stosu ogniw SOC.

W spotkaniu udział wziął zespół wykonawców IEn w projekcie: dr Yevgeniy Naumovich, dr inż. Agnieszka Żurawska oraz dr inż. Jakub Kupecki. W ramach projektu HARMONIA polski zespół współpracować będzie z jednym z najwybitniejszych naukowców związanych z elektrochemicznymi ogniwami SOC w skali świata, profesorem Mogensem Mogensenem (h-indeks 60 oraz blisko 13000 cytowań), który także uczestniczył w spotkaniu kick-off.

Wróć