Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA - Komunikat nr 1

2021 / 09 / 23

INSTYTUT ENERGETYKI
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA
OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1

Komunikat nr 1

Warszawa, dnia 23.09.2021 r.

Obwodowa komisja wyborcza okręgu wyborczego nr 1 powołana w dniu 22.09.2021 r. Zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora Instytutu Energetyki, działając na podstawie § 5 pkt. 1 Regulaminu wyborów do rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym wprowadzonego Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 22.09.2021 r. Dyrektora Instytutu Energetyki, niniejszym ustala terminarz wyborów:

  1. zgłoszenia kandydatów do rady naukowej będą przyjmowane w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych w terminie od 27 września 2021 r. do dnia 04 października 2021 r. włącznie;
  2. obwodowe komisje wyborcze przekażą listy z danego obwodu wyborczego do obwodowej komisji wyborczej okręgu wyborczego nr 1 do dnia 06 października 2021 r.;
  3. obwodowa komisja wyborcza okręgu wyborczego nr 1 sporządzi i poda do wiadomości pracowników Instytutu Energetyki listy wszystkich kandydatów do rady naukowej, do dnia 11 października 2021 r.
  4. wybory do rady naukowej Instytutu Energetyki odbędą się 15 października 2021 r. we wszystkich okręgach wyborczych.

Regulamin wyborów do rady naukowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 22.09.2021 r. Dyrektora Instytutu Energetyki, zawierający formularz zgłoszenia kandydata oraz zgody zgłaszanej osoby na kandydowanie w wyborach, jest dostępny w obwodowych komisjach wyborczych powołanych w okręgach wyborczych oraz na stronie internetowej Instytutu Energetyki.

Wróć