Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych oraz degradacja warystorów ZnO pochodzących z wysokonapięciowych liczników zadziałań

2019 / 02 / 16

W roku 2018 w październikowym zeszycie Przeglądu Elektrotechnicznego ukazały się dwie publikacje, których autorami lub współautorami są pracownicy Instytutu Energetyki prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, mgr inż. Piotr Papliński i mgr inż. Hubert Śmietanka.

W artykule pt. „Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępneomówiono zagadnienia związane z rozkładami składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) występującego w bliskim sąsiedztwie słupów kablowych usytuowanych w środowisku ogólnie dostępnym. Przeanalizowano zasadność ich stosowania w aglomeracjach miejskich oraz na wprowadzeniach i wyprowadzeniach do stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono sposoby ograniczenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości po stronie linii kablowej dochodzącej do słupa kablowego.

W artykule pt. „Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO” opracowanym wspólnie z pracownikami Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN dr hab. inż. Przemysławem Ranachowskim i dr hab. inż. Zbigniewem Ranachowskim przedstawione zostały doświadczenia z eksploatacji liczników zadziałań, które stanowiły inspirację do badań pochodzących z nich warystorów ZnO. Badana była mikrostruktura elementów pochodzących z uszkodzonych liczników zadziałań. Odniesienie stanowił analogiczny warystor z licznika, który nie był w eksploatacji. Badania wykazały nietypowy skład fazowy tworzywa badanych warystorów oraz niską jednorodność i spoistość ich czerepu. Opisano i udokumentowano procesy degradacji tworzywa o zróżnicowanym nasileniu. Wykazano szkodliwy wpływ wilgoci we wnętrzu rozszczelnionego licznika zadziałań na jego funkcjonowanie, w tym na umieszczone w nim warystory ZnO. Przedstawiono ponadto wnioski dotyczące kontroli eksploatacyjnej liczników zadziałań.

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z., Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J., Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16

Wróć