Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Podpisanie listu intencyjnego Mazowieckiej Doliny Wodorowej

2021 / 10 / 27

W dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Zarządu PKN Orlen S.A. w Płocku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Inicjatywa Dolin Wodorowych wywodzi się z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które reprezentował Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z 25 sygnatariuszy jest Instytut Energetyki, w imieniu którego list podpisał dyrektor, dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEn. Intencją tego przedsięwzięcia jest integracja działań badawczych, wdrożeniowych i biznesowych zmierzających do szerokiego wprowadzenia technologii wodorowych w energetyce, transporcie i przemyśle.

Według wiceministra klimatu, zgodnie z Polską Strategią Wodorową, w naszym kraju ma powstać co najmniej pięć dolin wodorowych, a być może będzie ich siedem albo osiem. Są to inicjatywy wpisujące się w budowę jednolitej gospodarki wodorowej w Polsce.

Na świecie działa obecnie 36 dolin wodorowych w 20 krajach, w tym ponad 20 w Europie. Poziom inwestycji w obszarze istniejących już tego typu struktur to ponad 32 mld euro. Mazowiecka Dolina Wodorowa ma powstać do końca pierwszego kwartału 2022 r. Uczestniczące w niej podmioty, instytucje i uczelnie mają współpracować nad rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, koordynować projekty badawcze oraz stworzyć system rozwiązań dla kształcenia i szkolenia w kierunku niskoemisyjnych technologii wodorowych.

Wróć