Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA

2018 / 04 / 03

Dnia 27 marca 2018 roku Instytut Energetyki podpisał umowę tl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-04-03 Umowa o wspolpracy IEn z NFCRC/IMG_6980.jpgo współpracy naukowo-badawczej z National Fuel Cell Research Center (NFCRC). Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się podczas konferencji ICEPAG 2018 – International Colloquium on Environmentally Preferred Advanced Generation organizowanej w dniach 27-29.03 przez Uniwersytet Kalifornijski w Irvine, USA. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Scott Samuelsen, dyrektor NFCRC oraz dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka. Koordynatorami współpracy po stronie instytucji partnerskich są prof. Jack Brouwer oraz dr inż. Jakub Kupecki, który objął stanowisko profesora wizytującego w NFCRC.

National Fuel Cell Research Center jest najważniejszą instytucją badawczą w USA i jedną z wiodących na świecie, która prowadzi badania w obszarze wysokotemperaturowych procesów elektrochemicznych. Pracownicy NFCRC m.in.: byli twórcami pierwszej amerykańskiej instalacji power-to-gas oraz prowadzili badania układów z ogniwami SOFC o mocy 220 kW w ramach wtl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-04-03 Umowa o wspolpracy IEn z NFCRC/IMG_6995.jpgspółpracy z konsorcjum Siemens-Westinghouse. Centrum badawcze stanowi międzywydziałową jednostkę organizacyjną Kalifornijskiego Uniwersytetu w Irvine (University of California, Irvine).

Podpisana umowa przewiduje wspólną realizację prac badawczych związanych tl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-04-03 Umowa o wspolpracy IEn z NFCRC/IMG_7028.jpgw szczególności ze stałotlenkowymi ogniwami elektrochemicznymi (elektrolizery SOEC oraz ogniwa SOFC), wymianę i wspólne kształcenie kadry badawczej oraz upowszechnianie nauki.

Podczas konferencji wygłoszony został referat Reversible SOFC/SOEC Systems to Complement Solar and Wind, prezentujący wyniki wspólnego projektu badawczego Evaluation of application of solid oxide electrochemical conversion systems (P2G) for the dytl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-04-03 Umowa o wspolpracy IEn z NFCRC/IMG_6971.jpgnamic dispatch to complement intermittent renewable power, finansowanego ze środków Departamentu Stanu USA oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kupecki J., Reversible SOFC/SOEC Systems to Complement Solar and Wind, International Colloquium on Environmentally Preferred Advanced Generation (ICEPAG 2018) - Microgrid Global Summit, Irvine, CA, USA, 27-29 III 2018

Wróć